Databeskyttelses- og cookiepolitik

Når du besøger padeleast.dk, samt alle undersider, accepterer du vores privatlivspolitik. Dette gælder hjemmesider på domænet padeleast.dk og padel-east.dk, samt disses undersider.

Databeskyttelsespolitik

Dataansvarlig

Padel East Aps er dataansvarlig:
Højeloft Vænge 63, 3500 Værløse
Tlf. 23 42 23 47
E-mail: info@padeleast.dk
CVR-nr. 42300446

Padel East Aps håndterer alle personlige oplysninger i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning. Padel East indgår aftale med kunder (privatpersoner), klubber, virksomheder, sponsorer og organisationer om reservationer i virksomhedens mødelokaler, sponsoraftaler, samt ved køb af klippekort og booking af baner.

Når en privatperson, sportsklub eller virksomhed køber en eller flere af Padel Easts serviceydelser, afgives der samtykke til at nødvendige personoplysninger efterfølgende behandles af Padel East.

Padeleast.dk benytter bookingsystemet Matchi (tredjepart) og henviser i denne forbindelse til Matchi’s fortrolighedspolitik, i forbindelse med booking igennem bookingsystemet, hvor brugeren afgiver en eller flere personoplysninger for at kunne foretage en booking.

Link: https://www.matchi.se/home/privacypolicy

Indsamling af personoplysninger

Personoplysninger indsamles af Padel East på følgende tidspunkter:

 • Når en privatperson eller samarbejdspartner reserverer et mødelokale, køber et klippekort eller forespørger efter tilbud på et arrangement eller en anden ydelse.
 • Ved tilmelding til nyhedsbrev på vores hjemmeside.
 • Gennem browser-cookies på vores hjemmeside.
 • Fra sociale medier, hvor der indledes dialog på f.eks. et opslag på enten Facebook eller Instagram

Indsamling og behandling af personoplysninger, jf. ovenstående sker altid i henhold til gældende persondatalovgivning.

Padel East indsamler følgende oplysninger

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato samt andre almindelige ikke-personfølsomme oplysninger.
 • Demografiske oplysninger opsamlet gennem besøg på vores hjemmeside.
 • Oplysninger modtaget fra hallens gæster i hallen eller på mail/telefon/via beskeder på sociale medier direkte til Padel East. Disse oplysninger behandles i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning.

I forbindelse med booking via Matchi, henviser vi til den pågældende tredjeparts ansvar for at sikre, at der er det fornødne juridiske grundlag til indsamling og behandling af de pågældende oplysninger, herunder indhente evt. fornødent samtykke til behandling af eventuelle følsomme oplysninger.

Opbevaring af data

Ved aftaler om arrangementer og lign. gemmer Padel East de oplysninger, som kunden har givet, i indtil 2 år, hvorefter disse oplysninger slettes. Undtaget fra dette er informationer om betalings- og kreditkort, som slettes efter indeværende år + 5 år grundet gældende regnskabslov.

Udover håndtering af et arrangement eller aftale, bliver de afgivne oplysninger alene brugt, hvis en kunde eller leverandør f.eks. henvender sig med spørgsmål, eller hvis der er fejl ved et arrangement eller ved betalingen.

Hvad er formålet med indsamling og behandling af persondata?

Padel East indsamler persondata for at lave registrering af persondata i følgende sammenhænge:

 • Behandling af kunders køb af Padel Easts serviceydelser.
 • Kontakt til kunden før, under og efter dennes besøg.
 • Forbedring og udvikling af Padel Easts serviceydelser.
 • Tilpasning af Padel Easts markedsføring og øvrige kommunikation.
 • Analyse af kundernes brugeradfærd og markedsføring overfor disse.

Det juridiske grundlag for behandlingen

Padel East vil oftest behandle personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at opfylde en aftale med Padel East som en kunde eller en leverandør er part i. Det kan for eksempel være i forbindelse med afholdelse at et arrangement og/eller håndtering og opfyldelse af samarbejds- og leverandøraftaler.

Padel East opbevarer persondata for at kunne opfylde den aftale som er indgået mellem Padel East og kunden, og kundens persondata opbevares kun så længe den har et formål.

Personfølsomme informationer om vores kunder overdrages aldrig til tredjepart.

I forbindelse med overdragelse af persondata fra tredjepart, påhviler det tredjepart at sikre den nødvendige godkendelse for opbevaring og overdragelse af persondata.

Den registreredes rettigheder

Efter reglerne i persondataforordningen har den registrerede følgende rettigheder:

En registreret har til enhver tid ret til at få:

 • Indsigt i, hvilke personoplysninger Padel East behandler om den registrerede.
 • Verificeret og opdateret de personoplysninger, Padel East har om den registrerede.
 • Slettet de opbevarede persondata, med mindre data indgår i oplysninger som Padel East er lovgivningsmæssigt forpligtet til at opbevarer. (eks. købsdata opbevares i 5 år, fra købstidspunkt, i overensstemmelse med regnskabsloven)
 • En forespørgsel om indsigt, verificering og opdatering eller sletning af persondata skal fremsendes til e-mail til info@padeleast.dk eller pr. brev til:

Padel East Aps
Centervej 2, 3600 Frederikssund
E-mail: info@padeleast.dk

Padel East vil så vidt det er muligt fremsende forespurgte information inden for 30 dage fra forespørgsel.


Sikkerhed og deling af personoplysninger

Padel East beskytter den registreredes personoplysninger og har fastlagt retningslinjer, der beskytter den registreredes personoplysninger mod, at der sker uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Kun de ansatte hos Padel East, der i kraft af deres jobfunktion har behov for de registrerede personoplysninger, har adgang hertil.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, hvor der er en høj risiko for misbrug af de registreredes personoplysninger, vil Padel East underrette de registrerede om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Padel East benytter sig af eksterne leverandører af IT-services, IT-systemer, betalingsløsninger, osv. Padel East indgår løbende databehandleraftaler med leverandører, hvorved det, også i forhold til eksterne databehandlere sikres, at disse fastholder et fornødent beskyttelsesniveau for så vidt angår de registreredes personoplysninger.

Padel East deler de registreredes personoplysninger internt i koncernen blandt Padel Easts padelcentre. Formålet er at kunne give kunderne den bedste service, uanset hvilket padel center kunden benytter sig af.

Padel East sletter dine personoplysninger, når de lovmæssige forpligtelser ophører, eller når formålet med at indsamle og behandle oplysningerne ikke længere er til stede.

Opbevaring af data i analyse- og annonceringsværktøjer

 • Google Analytics data i 26 mdr., at kunne analysere tidligere besøgendes adfærd, for at lave forbedringer til brugeroplevelsen.
 • Cookies til remarketing gemmes i maks. 360 dage, for at kunne lave relevant annoncering ud fra tidligere besøg.

Klage

Klage over Padel Easts behandling af personoplysninger kan ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K., telefon 3319 3200, e-mail dt@datatilsynet.dk.

Ændringer i behandlingen af personoplysninger 

Udviklingen på internettet og i lovgivningen betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi datoen for “sidst opdateret” på siden. Ved væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en meddelelse på vores hjemmeside.


COOKIEPOLITIK

Vi bruger cookies, og det gør vi for at sikre at vores website fungerer optimalt, så du kan få en god brugeroplevelse.

Hvad er cookies? 

Første gang du besøger Padel Easts hjemmeside modtager du automatisk en eller flere cookies. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din webbrowser (f.eks. Internet Explorer, Firefox eller Chrome) og som registrerer dig som unik bruger. Cookies gør det lettere at anvende internettet, fordi du ikke hele tiden skal begynde forfra. Websitet kan med andre ord bruge en cookie til at huske information om dine præferencer. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus.

Hvad bruger vi cookies til? 

Cookies er med til at fortælle Padel East om dit besøg. For at fastlægge, hvem der bruger Padel Easts hjemmeside, bruger vi cookies til at føre demografiske og brugerrelaterede statistikker. Her indsamler vi informationer om hvor lang tid du besøger hjemmesiden, hvilke sider ud læser, om din computer har besøgt os før, hvilken browser og styresystem du bruger, IP-numre osv.

Hvor længe opbevarer vi cookies? 

De cookies, der er sendt til dig, vil blive opbevaret på dit udstyr i et varieret antal måneder fra sidste gang du var inde på vores hjemmeside. Hver gang du genbesøger vores hjemmeside, forlænges perioden. De pågældende cookies slettes automatisk efter deres udløb. Du kan læse nedenstående om hvordan du selv kan slette disse cookies.

Sådan afviser eller sletter du dine cookies

Afvisning af cookies

Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services, du ikke kan bruge, fordi de forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, du foretager.

Sletning af cookies

Cookies som du tidligere har accepteret, kan efterfølgende slettes nemt.

Benytter du en PC med en nyere browser, kan du slette dine cookies ved at bruge genvejstasterne: CTRL + SHIFT + Delete

Sidst opdateret: 8. april 2022